Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zajímavosti Institut CEMI slaví 3. výročí
Institut CEMI slaví 3. výročí
Čtvrtek, 24. červenec 2014 20:28
Institut CEMI slaví 3. výročí

Pražský vzdělávací institut CEMI (Central European Management Institut), přední český specialista na manažerské vzdělávací programy MBA a LLM s celoevropskou působností, slaví letos 3 roky od založení. Institut je průkopníkem v online formě vzdělávání. V čele s ředitelem Mgr. Štěpánem Mikou prošel za dobu svého působení řadou změn. Od letošního roku mají studenti možnost zvolit i právnický obor Corporate Master of Law (LL.M.).


Institut byl založen roku 2011 v Praze. Za tři roky existence prošel institut CEMI řadou změn a rozrostl se o nové obory, a to ze čtyř na současných sedm. Dnes nabízí institut žádané specializace jako Bezpečnostní a krizový management, Management zdravotnictví, Ekonomika a finanční management, Veřejná správa, Management obchodu. Ty jsou zaměřeny na zájemce, kteří již působí či chtějí působit v dané oblasti a kombinují manažerské a odborné znalosti. Pro zájemce o generální manažerské znalosti a dovednosti jsou určeny obory typu Executive MBA, které připraví studenty na řízení různých typů firem či oddělení. Institut nově otevřel i právnický obor Corporate Master of Law se ziskem titulu LL.M. Vzhledem k významnému výročí mohou studenti využít zvýhodněné školné ve výši 89 tisíc korun bez DPH za celé studium.

Počet studentů se zvyšuje

Institut CEMI byl založen s cílem poskytovat MBA a LLM vzdělávání evropské úrovně, dostupné především pro studenty z České a Slovenské republiky. Proto jsou všechny MBA a LLM obory vyučované na CEMI navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce. S téměř třemi sty úspěšnými absolventy a více než 200 současnými studenty patří institut mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě.

„Nárůst počtu slovenských studentů z původních 15 procent na současných více než 30 procent je důkazem, že MBA na institutu CEMI lze studovat bez ohledu na místo bydliště. Zvolený způsob výuky s převažujícím podílem online vzdělávání se u studentů setkává s velkou oblibou, o čemž svědčí i dosavadní reference, jelikož jim umožňuje skloubit MBA studium s náročnými pracovními povinnostmi a také s rodinným životem,“ říká Mgr. Štěpán Mika, ředitel institutu CEMI.

Mezi lektory patří kapacity v oboru

Počet kvalifikovaných lektorů, kteří nemají jen zkušenosti z praxe, nýbrž jsou to vzdělaní akademičtí pracovníci, se rozrostl z původních 20 na současných více než 40. Až 85 % jich působí také v akademické sféře. Tím do výuky přinášejí teoretický i praktický manažerský pohled. Mezi odborné garanty MBA a LLM oborů patří MUDr. Rudolf Střítecký, Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc., Ing. Jana Krbová, Ph.D., PhDr. Karel Eliáš, CSc., Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. a další.

Podle ředitele CEMI Mgr. Štěpán Miky si institut zachovává vysokou míru individuality v přístupu ke svým studentům. V průměru připadá jeden lektor na pouhé 3 až 4 studenty v oboru a výuka tedy není „masovou záležitostí“, ale zachovává si individuální, osobní ráz.

Významné historické milníky institutu:

 • Podzim 2012 – implementace nejmodernějšího e-learningového systému Fronter.
 • Podzim 2012 – akreditace IADL prodloužena na další tři roky.
 • Podzim 2013 – uděleno stipendium prvním dvěma handicapovaným studentkám ve výši 100 % z ceny studia.
 • Léto 2013 – CEMI se stává partnerem prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek (OCP).


 • Studenti a absolventi institutu CEMI www.cemi.cz v otázkách a odpovědích


  Odpovídá obchodní ředitel Miroslav Hubený, MBA, absolvent oboru Management obchodu 2012/2013

  Co vás vedlo ke studiu MBA?
  Pro studium MBA jsem se rozhodl především proto, abych si prohloubil své znalosti. Při výběru vhodné formy jsem preferoval toto profesní vzdělání před klasickým akademickým, protože v rámci studia je možnost komunikovat s odborníky, kolegy studenty, z různých oborů, konzultovat s nimi konkrétní případy a jejich řešení v praxi v jiných oborech, než ve kterém působím. Zároveň i forma výuky a náplň je zaměřena na praktické využití, což mi zcela vyhovuje.

  Z jakého důvodu jste zvolil studium elearningovou formou, nikoli prezenční studium nebo distanční formu s víkendovou výukou…?
  Tento způsob výuky naprosto vyhovuje mému využívání času. Mimo náročné pracovní vytížení mám mnoho mimopracovních aktivit, které se odehrávají o víkendech. Z toho důvodu by pro mě bylo velmi složité volit distanční formu s víkendovou výukou. Když jsem při výběru formy studia našel nabídku CEMI, ihned jsem byl rozhodnutý pro studium na tomto institutu.

  Co hrálo při výběru instituce největší roli?
  V podstatě by se dalo říci, že jsem se rozhodl na základě dvou zásadních kritérií. Prvním byla elearningová forma studia, která umožňovala studium v době, kdy mi to časově vyhovovalo. Nutno dodat, že jsem obdobnou nabídku nezaregistroval a bez této možnosti by pro mě studium z časových důvodů postrádalo smysl, protože bych se mu nemohl naplno věnovat. Druhým důvodem byla obsahová náplň učiva. Mnou studovaný předmět Management obchodu nabízel jedinečnou kombinaci předmětů, které uplatním ve své praxi. Ideálně naplnil můj požadavek na studium a jsem rád s odstupem času, že jsem se pro studium na CEMI rozhodl.

  Splnilo se vaše očekávání (návratnost investice) v podobě lepšího místa, znalostí, uplatnění na trhu práce či jinak?
  Ano a to velice rychle. Již během studia jsem uplatňoval nově získané znalosti do projektů, které jsem v té době řešil. Jsem velice rád, že jsem vše mohl konzultovat s odborníky na daný obor a naší společnosti to přineslo i snížení nákladů např. na provoz logistického centra. Díky studiu na CEMI jsem také získal jiný náhled na některé věci, které tvořily náplň studia, a dokáži je nyní efektivně aplikovat v praxi.


  Odpovídá ředitelka VOŠ a SPŠE Plzeň Ing. Naděžda Mauleová, MBA, Absolvent oboru Executive MBA, 2011/2012

  Co vás vedlo ke studiu MBA?
  Již delší dobu jsem pokukovala po rozšiřujícím manažerském vzdělání. Neustále jsem to ale odkládala, protože se jevily jiné věci důležitější. Až přišla ta správná nabídka, kterou jsem si přečetla na facebooku, studium na CEMI.

  Do té doby jsem spokojeně pracovala jako zástupkyně ředitele v jedné příspěvkové organizaci. Úspěchy byly potrestány personální výměnou na mojí pozici. Bylo mi jasné, že při první možné příležitosti mohu být propuštěna. Kromě ekonomického vysokoškolského vzdělání, jsem ještě chtěla další konkurenční výhodu, protože jsem ve věku, kdy mládí střídají zkušenosti.

  Z jakého důvodu jste zvolil/a studium elearningovou formou, nikoli prezenční studium nebo distanční formu s víkendovou výukou…?
  Důvodů k této formě studia bylo několik - prezenční studium vzhledem k mojí práci nepřipadalo v úvahu, distanční forma s výukou o víkendu také ne, protože ještě trénuji mládež v národní házené a právě o víkendu se hrají všechny zápasy a turnaje. Elearningová forma mě umožňovala absolutní volnost v plnění úkolů. Bylo jedno, zda tyto úkoly plním v úterý, ráno, odpoledne, v pátek, o víkendu nebo třeba i v nočních hodinách, protože jsem měla doma klid.  

  Co hrálo při výběru instituce největší roli?
  Největší roli při výběru instituce hrál fakt, že je s účastníkem uzavírána smlouva, že výborně instituce komunikuje se studentem, že instituce má výborné reference o lektorech, kteří v oborech výuky pracují či pracovali, že je výuka velice efektivní a že je přímý styk s lektory a to jednak přes e-mail, telefon či skype. A také to, že výuka je velice efektivní.

  Splnilo se vaše očekávání (návratnost investice) v podobě lepšího místa, znalostí, uplatnění na trhu práce či jinak?
  Největší přínos MBA studia na CEMI spatřuji v tom, že mě donutilo s velkým předstihem přemýšlet a pracovat na koncepci budoucího rozvoje příspěvkové organizace, ve které jsem již 20 let pracovala. V průběhu studia jsem ji postupně analyzovala, naučila jsem se novým přístupům, hlavně v předmětech Manažerská ekonomika a Strategický management.

  Jakmile to bylo možné, přihlásila jsem se do konkurzu na ředitelku této příspěvkové organizace a konkurz jsem vyhrála. Nyní již druhý rok působím jako ředitelka této organizace.

  Moje očekávání se opravdu splnilo, získala jsem titul MBA a jsem na něj opravdu hrdá a vřele studium doporučuji všem nerozhodným zájemcům. Využijte tuto šanci a jděte studovat!


  Odpovídá Ing. Bc. Miroslav Polák, MBA – pojišťovací poradce, absolvent oboru Veřejná správa - 2012/2013  

   Co Vás vedlo ke studiu MBA?
  Na základě absolvovaných škol  UJAK a ČZU v Praze jsem chtěl i nadále pokračovat ve studiu, které mě osobně stále naplňovalo. Bylo pro mě velmi zajímavé vystudovat postgraduální studium s titulem MBA, které je určeno absolventům vysokých škol k doplnění odborných znalostí nebo získání specializovaných kvalifikačních předpokladů.

   Z jakého důvodu jste zvolil studium elearningovou formou, nikoli prezenční studium nebo distanční formu s víkendovou výukou…?

  Při rozhodování a vybírání institutu, kde budu studovat,  hrála velkou úlohu především flexibilita studia z domova, neboť po pracovní stránce mého vytížení je elearningová forma jednou z nejlepších metod. Pro prezenční formu se dříve se používal název denní studium, to bych si však nemohl z časových důvodů dovolit.  

  Tato výuka může probíhat kterýkoliv všední den, dopoledne i odpoledne a její převážná část je organizována formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxí, laboratorních prací a dalších forem. Během výuky je student v přímém kontaktu s učitelem a své poznatky získává přímo. Na základě tohoto pojetí jsem tuto formu studia nezvolil.

  Zajímavé je také studium distanční formu, neboť se jedná o multimediální formu řízeného studia, v němž jsou vyučující a konzultanti v průběhu vzdělávání trvale nebo převážně odděleni od vzdělávaných. Studium on-line je moderním stupněm distančního vzdělávání. Nabízí možnost studovat v libovolném čase na libovolném místě. Přitom internet slouží pro výměnu studijních materiálů a spojení studenta s příslušným lektorem.

  Dnes je zpravidla nahrazováno studiem v kombinované formě, dříve používaný název je dálkové studium. Tuto formu studia jsem absolvoval a tenkrát mně tato forma vyhovovala.

  Co hrálo při výběru instituce největší roli?
  Pro svoje studia MBA jsem si vybíral mezi několika nabídkami. Po jeho ukončení jsem rád, že mohu konstatovat, že volba vzdělávacího institutu CEMI byla správná, a to vzhledem k finanční nabídce, výuce provozované v češtině a studia v délce jednoho roku.

  Byl jsem velmi překvapen skutečně odborným týmem lektorů a zejména jejich přístupem k nám studentům. Vysoká profesionální úroveň se týká zejména odborných znalostí, spousty příkladů z praxe z různého prostředí a navíc i velmi vstřícné komunikace a osobního přístupu ke každému studentovi. To vše hrálo roli v úspěšném průběhu celého studia a nakonec i jeho zdárného ukončení formou promocí v Tereziánském sále Břevnovského kláštera dne 3.10.2013.

  Rovněž mi velmi vyhovovala organizace studia, neboť při běžném pracovním vytížení je možnost volby online studia skutečně racionální. Navíc nám vycházelo vstříc i studijní oddělení, materiály byly vždy včas na studentských  stránkách v programu Fronter (elearningový program používaný na institutu CEMI původem z Norska). Po celou dobu studia jsem cítil zájem vycházet studentům maximálně vstříc. Zde bych chtěl vyzvednout vedoucí studijního oddělení paní Mgr. Evu Mečířovou a ředitele institutu pana Mgr. Štěpána Miku.

  Splnilo se vaše očekávání (návratnost investice) v podobě lepšího místa, znalostí, uplatnění na trhu práce či jinak?
  Studium mi rozšířilo pohled na management firem provázaný s firemní kulturou, dodržováním etiky v businessu a trvale udržitelným rozvojem firem postaveným na inovacích. Lektoři předávali teoretické informace i zkušenosti z praxe, čehož si nesmírně vážím, a to vše v přátelské a motivující atmosféře.

  Tato zkušenost prohloubila mé znalosti a dovednosti. Na základě toho hodnotím studium jako velmi efektivní a co bylo nejdůležitější, bylo skutečně přínosem pro praktický život. Mé očekávání se plně splnilo a obohatilo moji současnou pracovní pozici v lepším uplatnění na pojišťovacím trhu.


  Odpovídá Olivie Rubášová, MBA - RFP Manager CHI, Absolventka oboru Executive MBA - 2012/2013

  Co vás vedlo ke studiu MBA?
  Studium MBA mne lákalo již delší dobu. Když jsem před několika lety studovala anglický jazyk v Austrálii, tak tam jsem se vlastně poprvé setkala s tímto titulem a druhem studia. Pročítala a shromažďovala jsem průběžně informace, trochu i vnitřně záviděla těm, kteří už absolvovali. Myslela jsem si, že je možné studovat jen v zahraničí a věděla jsem, že studium je velmi finančně nákladné. Když jsem viděla reklamu na MBA u nás, tak jsem se o studium začala zajímat stále více, ale vzhledem k tomu, že jsem nedokončila VŠ, tak jsem si dlouho myslela, že MBA je pro mne nereálné. Podala jsem si tedy přihlášku na další VŠ, abych si potřebné vzdělání doplnila a byla jsem přijata. Nakonec jsem přesto nenastoupila, protože jsem už předem věděla, že nechci obětovat rodinu a současnou práci času trávenému ve škole nebo dojížděním. Nakonec jsem objevila CEMI, jehož nabídka formy studia a také nově otevřený obor Executive MBA mne velmi zaujal a ambice ke studiu se mi opět vrátily.

  Z jakého důvodu jste zvolil/a studium elearningovou formou, nikoli prezenční studium nebo distanční formu s víkendovou výukou…?
  Elearningová forma studia byla pro mne tou nejvhodnější a možná jedinou možnou variantou, jak si ještě doplnit vzdělání, rozšířit přehled a také do budoucna zvýšit svojí cenu na pracovním trhu. Nejsem typ kariéristy, ale uvědomuji si, že úroveň a vzdělání člověka každého posunuje dále a nabízí širší možnosti volby zaměstnání, když uvažujeme v delším časovém horizontu. V dnešní době moderní technologie je elearnigová forma studia velmi pohodlná, nejen z hlediska času, ale také lokality. Lze studovat odkudkoli a kdykoli, pokud k tomu máme k dispozici funkční prostředky a internet. Já jsem hlavně studovala v noci a to denně.

  Co hrálo při výběru instituce největší roli?
  CEMI na mne zapůsobila svým propracovaným systémem, možnostmi financování studia a hlavně oborem Executive, který mne opravdu oslovil a ihned zaujal skladbou předmětů.

  Splnilo se vaše očekávání (návratnost investice) v podobě lepšího místa, znalostí, uplatnění na trhu práce či jinak?
  Upřímně řečeno, nečekala jsem, že ihned po absolutoriu a s titulem MBA získám lepší místo, vyšší plat nebo ocenění. Studium beru jako do budoucna dlouhodobě výhodnou investici pro sebe sama, která se mi může vrátit, jakmile si budu hledat nejen jinou práci, ale třeba také nové profesní či osobní aktivity, kde mohu uplatnit znalosti ze studia v praxi.


  Odpovídá General Manager Zuzana Matoušková, MBA, absolventka oboru Executive MBA - 2013/2014

  Co Vás vedlo ke studiu MBA?
  Titul MBA je všeobecně uznávaný a respektovaný vysokoškolský titul. Existují firmy, které tento titul od určitých pozic v hierarchii společnosti vyžadují, či při výběru zaměstnanců upřednostňují. Zaměření studia jsem si vybrala na základě svých profesních plánů. Obor Executive MBA mi vyhovoval naprosto svým obsahem předmětů, které všechny „zapadají“ do mé pracovní náplně na pozicích Top managementu. V neposlední řadě pro mne bylo důležité, že při studiu mohu maximálně využít znalosti a zkušenosti z mého profesního života a není podmínkou již vystudovaná vysoká škola.

  Z jakého důvodu jste zvolila studium elearningovou formou, nikoli prezenční studium nebo distanční formu s víkendovou výukou…?
  V současné době jsem na mateřské dovolené. Svůj čas si jen těžko mohu plánovat sama, ale řídí mi ho můj syn J. Forma elearningu je proto pro mne nejefektivnější, neboť si mohu studium přizpůsobit v největší míře hlavně podle svých potřeb a možností. Pravdou ovšem je, že taková forma studia vyžaduje disciplínu, což jsem si uvědomila až při vlastním studiu.

  Co hrálo při výběru instituce největší roli?
  Na CEMI institut jsme se přihlásily společně s bývalou kolegyní. Vyhovovaly nám podmínky i možnosti studia, které CEMI nabízí. Dále pak možnost výběru zaměření studia a nabídka souvisejících předmětů.

  Splnilo se vaše očekávání (návratnost investice) v podobě lepšího místa, znalostí, uplatnění na trhu práce či jinak?
  V první řadě splnění osobního cíle, se kterým se potýkám již posledních 10 let. Vzhledem k mé praxi a kariérnímu postupu až na nejvyšší příčky v obchodní společnosti jsem cítila nutnost doplnit si vzdělání stále více. Také tlak na trhu práce jasně vypovídá, že vzdělání je stále více ceněným faktorem. Nyní se vracím po mateřské dovolené zpět do pracovního procesu a jednoznačně musím uznat, že se cítím mnohem lépe, když jsem si praxi doplnila ještě o ceněný titul.
  Určitě doporučuji všem váhajícím, aby se vrhli do studia a na nic nečekali. Je to investice do své osoby a ta je nedocenitelná.  

  Institut CEMI slaví 3. výročí